9 კვირა

19 ნოემბერი ..
.. 25 ნოემბერი


21) უჯერი ნახშირწყალბადები. ქიმიური თვისებები.
 


21) უჯერი ნახშირწყალბადები. ნომენკლატურა/დასახელება. ქიმიური თვისებები.

    უჯერი გახლავთ ნახშირწყალბადები, რომელთა მოლეკულებში ნახშირბადატომთა შორის არის მინიმუმ ერთი ორმაგი ან სამმაგი ბმა. მოცემული კურსის ფარგლებში მოისაზრება უჯერი აციკლური ნახშირწყალბადების ჰომოლოგიური რიგის მხოლოდ პირველი სამი წევრის მიმოხილვა.

პრეზენტაცია უჯერ ნახშირწყალბადებზე
download and open
   სასურველია პრეზენტაციის ფაილი ჯერ გადმოწეროთ (save as) და შემდეგ გახსნათ;
   გახსნილი პრეზენაციის დასაწყისიდან გასაშვებად დააჭირეთ ღილაკს F5;
   პრეზენტაციის მონიშნული სლაიდიდან გასაშვებად დააჭირეთ Shift + F5


პატივცემულო სტუდენტებო, შეგახსენებთ, რომ პრეზენტაციების გაცნობა გახლავთ სავალდებულო,
მათში თავმოყრილია ძირითადი სასწავლო მასალის ნაწილი
.

 

სავარჯიშო 3
 Print and Fill-in


(exe3).pdf

 გამოცდებზე მოსალოდნელი საკითხების ნიმუში (უჯერი ნახშირწყალბადების ნაწილი)
 
სავარჯიშო 3
Filled-in


exe3_A.pdf

 გამოცდებზე მოსალოდნელი საკითხების ნიმუში (უჯერი ნახშირწყალბადების ნაწილი)
 პასუხებით
 
 
სავარჯიშო ნიმუში や
საბეჭდი ვერსია: exam(や).pdf

 შუალედური გამოცდის მთლიანი ბილეთის ეგზემპლარი