8 კვირა

11 მაისი - 17 მაისი

ნახშირწყლები >> გლუკოზის კატაბოლიზმი/გლიკოლიზი


გლიკოლიზი
Screen shots
 

წარმოდგენილი პრეზენტაციის სტატიკური ვერსია (ანიმირების გარეშე).

 

 პრეზენტაციის სტატიკური ასლი
 
ნახ 1. ადენოზინფოსფორმჟავების სტრუქტურული ფორმულები
ნახ. 1.1
ნახ. 1.2
ნახ. 1.3
ნახ. 1.4
ნახ. 1.5
 
ნახ 2. გლიკოლიზი >> 1 ეტაპი (მოსამზადებელი)
ნახ. 2.1
ნახ. 2.2
ნახ. 2.3
ნახ. 2.4
ნახ. 2.5
ნახ. 2.6