6 კვირა

27 აპრილი - 3 მაისი

ცილები >> ფერმენტები


ფერმენტები: ფერმენტების მოქმედების მექანიზმი და კინეტიკა;
ფერმენტული რეაქციების რეგულაცია. აქტივატორები და ინჰიბიტორები;
კონკურენტული და არაკონკურენტული ინჰიბირება.
 

 

 მულტიმედია
პრეზენტაცია    სასურველია პრეზენტაციის ფაილი ჯერ გადმოწეროთ (save as) და შემდეგ გახსნათ;
   გახსნილი პრეზენაციის დასაწყისიდან გასაშვებად დააჭირეთ ღილაკს F5;
   პრეზენტაციის მონიშნული სლაიდიდან გასაშვებად დააჭირეთ Shift + F5

 
ნახ 1. ფერმენტაციის პრინციპული სქემა

დაშლა
(ლიზისი)


 

სინთეზი

 

 
ნახ 2. ინჰიბირების (ანტიკატალიზური მოქმედების) სახეები