5 კვირა

20 აპრილი - 26 აპრილი

ცილები >> ფერმენტები


ფერმენტები. ზოგადი მიმოხილვა;
მსგავსება და განსხვავება ფერმენტებსა და არაორგანულ კატალიზატორებს შორის;
ფერმენტების სტრუქტურულ-ფუნქციური ორგანიზაცია;
ფერმენტების ნომენკლატურა და კლასიფიკაცია. კოფერმენტები.
 

 

 მულტიმედია
პრეზენტაცია    სასურველია პრეზენტაციის ფაილი ჯერ გადმოწეროთ (save as) და შემდეგ გახსნათ;
   გახსნილი პრეზენაციის დასაწყისიდან გასაშვებად დააჭირეთ ღილაკს F5;
   პრეზენტაციის მონიშნული სლაიდიდან გასაშვებად დააჭირეთ Shift + F5

 

ფერმენტების საერთაშორისო დასახელებაა - ენზიმები (Enzymes), თუმცა მათი მოქმედება სახელდება როგორც ფერმენტაცია.
 

 


 
ნახ 1. ფერმენტის სტრუქტურა
მაგალითად მოყვანილია რთული ფერმენტის სქემატური წარმოსახვა.

 


 

ფერმენტების კოფაქტორები - მცირე ზომის არაცილოვანი ბუნების ნაერთებია, რომლებიც ფერმენტს ფუნქციური ნაწილში უერთდებიან და ასრულებენ ფერმენტის გადამრთველის როლს (მისი ჩართვა/გამორთვა). კოფაქტორების როლში ხშირად გამოდიან მინერალური იონები და ზოგიერთი კომპლექსური ორგანული ნაერთები, რომლებსაც განცალკევებულად უწოდებენ კოფერმენტებს. (ნახ. 1) კოფერმენტებს ჩვეულებრივ წარმოადგენენ ვიტამინების წარმოებული ნივთერებები.