4 კვირა

13 აპრილი - 19 აპრილი

ცილები


ცილები. პეპტიდური ბმა;
ცილის სტრუქტურული ორგანიზაცია;
ცილის იზოელექტრული წერტილი.
 

 

 მულტიმედია
პრეზენტაცია    სასურველია პრეზენტაციის ფაილი ჯერ გადმოწეროთ (save as) და შემდეგ გახსნათ;
   გახსნილი პრეზენაციის დასაწყისიდან გასაშვებად დააჭირეთ ღილაკს F5;
   პრეზენტაციის მონიშნული სლაიდიდან გასაშვებად დააჭირეთ Shift + F5

 
ცნობისათვის:

ნახ 1. ცილოვანი მაკრომოლეკულის მაგალითების სქემატური გამოსახულება


ნახ 2. უწონობაში გაზრდილი ცილების კრისტალები
(გამოსახულება აღბეჭდილია მიკროსკოპიდან პოლარიზებული სინათლის გამოყენებით)

 

 
ნახ 2. ცილების სტრუქტურული დონეები