3 კვირა

6 აპრილი - 12 აპრილი

ცილები


·
α-ამინომჟავები. ცილები. ზოგადი დახასიათება. ამინო და კარბოქსილის ჯგუფის თვისებები.
· ცვლადი და შეუცვლელი ამინომჟავები. ცილების განმარტება.
ცილების კლასიფიკაცია და დახასიათება. ცილის ფუნქციები.
· ნუკლეინის მჟავები. დენატურაცია.
 

 

 მულტიმედია
პრეზენტაცია  •  სასურველია პრეზენტაციის ფაილი ჯერ გადმოწეროთ (save as) და შემდეგ გახსნათ;
   გახსნილი პრეზენაციის დასაწყისიდან გასაშვებად დააჭირეთ ღილაკს F5;
 •  პრეზენტაციის მონიშნული სლაიდიდან გასაშვებად დააჭირეთ Shift + F5
   
სემინარი / საშინაო მასალები
სახელმძღვანელო კონსპექტი: შეუცვლელი ამინომჟავები

 
ბუნებაში არსებული ამინომჟავების რიცხვი აღწევს 500–ს, ამასთან მხოლოდ 21 გამოიყენება გენეტიკურ კოდში [1].
 
 

ცნობისათვის:
ქვემოთ მოყვანილ ცხრილშია, გასაცნობად წარდგენილი α-ამინომჟავების სტრუქტურული ფორმულები, რომელთაგან დასამახსოვრებლად სავალდებულო არის მხოლოდ ე.წ. შეუცვლელი ამინომჟავები (მოცემულია მე–4 კვირის მასალაში).

 

 

[1] (November 1983) «New Naturally Occurring Amino Acids». Angewandte Chemie International Edition in English 22 (11): 816–28. DOI:10.1002/anie.198308161
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.198308161